VeEnergie adviseert veehouders over hun energiegebruik en -kosten middels het BIP-model:

  1. Besparen
  2. Inkopen
  3. Produceren

Aan de hand van een uitgebreide Energie- & Waterscan wordt eerst in beeld gebracht waar in het bedrijf hoeveel energie wordt gebruikt. Vervolgens wordt gekeken of daar op bespaard kan worden.

Het inkopen betreft het zo voordelig mogelijk inkopen van de energie die nodig is.

En als derde wordt gekeken of het voor een bedrijf aantrekkelijk is om de benodigde energie (deels) zelf te produceren.